Biserica Nefliu concesioneaza locuri de veci cu 1000 lei/loc. Se elibereaza chitanta si act de concesiune cu specificarea pozitei (parcele, rand, nr).
            Nu exista o perioada dupa care concesiunea inceteaza. Locul se lasa mostenire conform regulamentului rudelor pana la gradul 4 inclusiv. Cimitirul este situat pe soseaua judeteana care leaga orasul Bragadiru de orasul Magurele. Accesul in parcare si cimitir se face direct din soseaua judeteana. Exista parcare pavata cu frezat asfaltic. Caile de acces in incinta, dar si cele laterale spre locurile de veci sunt betonate (nu se plateste nimic in plus fata de cei 1000 lei). Exista iluminat in cimitir pe timp de noapte. Din Bucuresti se ajunge foarte usor (8 km distanta de la CORA Alexandriei pana la cimitir) cu mijloace de transport in comun si maxi-taxi. Dispunem de capela mortuara in incinta cimitirului, de clopotnita si grup sanitar.
PENTRU MAI MULTE DETALII, RUGAM SA NE APELATI..

Istoric

            Satul Nefliu este o aşezare de oameni foarte modeşti, în număr de 270 de familii. Majoritatea caselor sunt înşirate pe strada pricipală numită "Unirii". Ocupaţia principală pentru majoritatea credincioşilor este agricultura având în vedere faptul că cei mai mulţi sunt pensionari.
            Datele de cunoaştere ale acestei aşezări, în trecutul Bisericii Nefliu, se menţionează ca temeinic adevăr în pisania de marmură ce se află în Biserică. Acest sfânt locaş a fost zidit în anul 1830 de credincioşii Nestor şi Ana, având ca fiică pe Sevastiţa, foşti administratori proprietari ai moşiei Nefliu, pe acelaşi loc unde se află acum Sfânta Biserică. Între anii 1930- 1935, când a avut loc restaurarea sfintei bisericii, portretul ctitorilor de la 1830 se vedea în interiorul bisericii conform condicii parohiale. Astăzi chipurile acestora nu mai sunt vizibile fiind acoperite la repictarea făcută în anul 1949 de pictorii Ioan Dogărăscu şi Constantin Niţulescu, pictori din Bucureşti. Se menţionează că înainte de acestă dată ar fi existat o aşezare de Biserică, probabil din lemn. (pr. Gheorghe Sachelaresu a notat în condica parohiei că "în dreapta sfântului altar am găsit o sfânta cruce cu inscripţia "Radu pr. +1821"). Crucea nu se mai găseşte astăzi. în anul 1879 Ion şi Maria Ogrezeanu conducători pe atunci ai moşiei Nefliu, au făcut Sfintei Biserici o reparaţie radicală clădirii din 1830, prin adăugarea verandei cu stâlpi în forma de astăzi (astăzi stâlpii sunt închişi cu geamuri termopan), au reparat tencuielile exterioare, au astupat găurile care existau la intrarea în Biserică, au făcut acoperişul, cu tablă de fier, au renovat pictura din interior.
            După declaraţiile bătrânului Radu Dumitrache, (conform condicii parohiale scrisă de pr. Gheorghe Sachelarescu) "biserica forma centrul comunei, era mai arătoasă ca cele din jur, dar nu era îngrijită ca azi, avea nevoie de reparaţii şi acestea le-a făcut boeru Ion Ogrezeanu. Dar a scos şi cimitirul din curtea bisericii pentru că femeile sculau pe boer cu noaptea în cap cu plânsul lor la mormânt." Mormântul unde odihneşte Ion Ogrezeanu este în faţa sfintei biserici, la 3m depăratare de colţul drept al ei.
             În 15 decembrie 1928 a venit ca preot Gheorghe Z. Sachelarescu- nepot de fiu al Pr. Constantin ce odihneşte din 1920 în stânga sfântului altar. La luarea în primire a găsit biserica în păragină. în timpul cutremurului din 1930 biserica a fost puternic avariată nemaiputându-se face doar simple reaparaţii, "necesita o restaurare completă".


  • Declaraţia 230